Współpraca z doradcą

Image
  • Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej i księgowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty niezbędna jest współpraca podatnika. Podatnik musi znaleźć minimum niezbędnego czasu aby przekazywać na bieżąco doradcy wszystkie informacje mające wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.
  • Jeżeli brakuje Państwu czasu na kontakty z kancelarią doradcy podatkowego, niezbędne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w Państwa firmie za kontakty z kancelarią doradcy podatkowego. Wyznaczając taką osobę należy dokładnie określić zakres umocowania.
  • Terminowe dostarczanie dokumentów do kancelarii to podstawa, która umożliwi właściwą reakcję doradcy oraz skorygowanie niewłaściwych rozwiązań. Ustawowe terminy podatkowe są nieprzekraczalne a ich niedotrzymanie powoduje nieodwracalne skutki.
  • Dostarczane do kancelarii faktury i dokumenty muszą być prawidłowo opisane co do rodzaju i zasadności poniesionego kosztu. Oszczędzi to Państwu czasu i zapewni dokonanie prawidłowego rozliczenia podatkowego.
  • Konsultujcie Państwo z doradcą ważne decyzje związane z Państwa działalnością gospodarczą przed ich podjęciem. Po fakcie może być za późno, a skutki mogą być bardzo kosztowne.