Swiadczone usługi

Zakres świadczonych usług:

Image
Doradztwo podatkowe:
 • w tym reprezentowanie podatników przed organami administracji skarbowej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii w zakresie prawa podatkowego
Usługowe prowadzenie księgowości w zakresie:
 • Ksiąg Rachunkowych,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów ,
 • Ewidencji ryczałtowych,
 • Rozliczania podatku od towarów i usług,
 • Sporządzania i elektronicznego przekazywania do Ministra Finansów Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • Sporządzania i elektronicznego przekazywania deklaracji i zeznań podatkowych
Obsługa kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych, w tym, między innymi:
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców.
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz PFRON i rozliczanie składek.
Pomoc w zakładaniu firm, przekształceniach i likwidacjach