Profesjonalne doradztwo podatkowe
Obsługa księgowo-kadrowa

Rok założenia 1991
Nr wpisu: 00072

Ponad

0
Lat
Doświadczenia

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy zajmuje się, ogólnie ujmując podatkami, w tym również księgowością, ale w połączeniu z udzielaniem porad co do wyboru sposobu opodatkowania oraz sposobem działania przedsiębiorcy, aby nie naruszając przepisów prawa podatkowego zminimalizować jego zobowiązania podatkowe.

Image
Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, w przeciwieństwie do księgowego, zgodnie z Ustawą o doradztwie podatkowym, ma prawo doradzać przedsiębiorcy w zakresie prawa podatkowego oraz reprezentować podatnika przed organami podatkowymi (urzędami skarbowymi, urzędami celno-skarbowymi i izbami administracji skarbowej) oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.
Zgodnie z art. 37 Ustawy o doradztwie podatkowym doradca podatkowy oraz jego pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkie informacje w jakich posiadanie weszli w trakcie obsługi swoich klientów.

zachowanie tajemnicy

Image
Image
Image
Image

Z zachowania tajemnicy, doradca podatkowy może być zwolniony, tak jak adwokat i radca prawny, jedynie postanowieniem sądu, które jest zaskarżalne.

Księgowi, zarówno posiadający certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne jak i Ci nieposiadający potwierdzenia kwalifikacji, zobowiązani są składać zeznania zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami.

32 lata doświadczenia w profesjonalnym doradztwie podatkowym i księgowości.

0
Doświadczenia
Image

Doradca Podatkowy

Jerzy Dworakowski
Jestem jednym z ponad 13 tysięcy doradców podatkowych, wpisanym na listę doradców pod numerem 72.