Przepisy podatkowePióroBiuro rachunkowe
Księgowość

Zakres wykonywanych usług

 • usługowe prowadzenie księgowości w zakresie:
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ksiąg rachunkowych,
  • rozliczania podatku od towarów usług,
  • innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa podatkowego,
 • reprezentowanie podatników przed organami administracji skarbowej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych,
 • porady oraz opinie w zakresie prawa podatkowego,
 • obsługa płacowo – kadrowa (w tym między innymi: sporządzanie list płac, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji ZUS i PFRON),
 • pomoc w zakładaniu firm, przekształceniach i likwidacjach.