Przepisy podatkowePióroBiuro rachunkowe
VAT - przepisy

Przy wykonywaniu przeze mnie doradztwa podatkowego istotne jest to, iż:

 • czynności doradztwa podatkowego wykonuję nieprzerwanie od marca 1992 roku,
 • wpisany zostałem na listę doradców podatkowych w dniu 26 maja 1997 roku pod numerem 00072,
 • świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji księgowych nr 9437/98 otrzymałem
  w dniu 31.07.1998,
 • polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego obejmuje kwotę gwarancyjną 200.000 zł na każde zdarzenie
  oraz ubezpieczenie uzupełniające na kwotę gwarancyjną 200.000 zł,
 • posiadam dyplom magistra ekonomii oraz ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
 • w latach 2005 - 2008 prowadziłem wykłady z zakresu podatków w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich, Oddział w Łodzi,
 • jestem biegłym rzeczoznawcą z listy Krajowej Rady Doradców Podatkowych dla sporów sądowych
  w sprawach ubezpieczenia doradców podatkowych w ramach umowy generalnej,
 • współpracuję z kancelariami adwokackimi, radców prawnych, notariuszami i biegłymi rewidentami księgowymi,
 • liczba podmiotów obsługiwanych w oparciu o stałe umowy to około 120 firm o różnym profilu
  i rozmiarze działalności, zatrudniających do kilkudziesięciu pracowników,
 • w prowadzonej kancelarii zatrudniam 10 pracowników z wyższym oraz średnim wykształceniem kierunkowym.